Pilih Laman

Sistem Pewarisan di Minangkabau | Waris merupakan suatu barang yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan tersebut baik berupa harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah maupun gelaran adat.

Menjawat Waris

Seseorang yang menerima kata-kata atau amanah dari orang lain atau mamaknya sendiri belum tentu “menjawat waris”. Namanya menjawat tutur atau menjawat kata, karena menjawat waris itu betul-betul waris penghulu yang dijawat. Orang yang menjawat waris ini “sako” atau turunan namanya. Dalam sistem pewarisan di Minangkabau yang menjawat waris ini adalah keturunan dari ibu karena Minangkabau berbentuk matriarchaat. Jadi anak dari garis ibu yang menjadi ahli waris atau kemenakan di Minangkabau.

Baca Juga:  Martabat Seorang Penghulu di Minangkabau

Jenis Harta Pusaka

Jika seorang penghulu meninggal dunia maka kemenakannya yang akan menjawat gelarannya dan menguasai harta pusaka dalam kaumnya. Kemenakan tersebut adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya yang tertua. Namun bukan berarti dia leluasa berbuat dengan harta pusaka itu sebab ada ketentuan-ketentuannya. Menurut adat Minangkabau harta itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian, harta surang, dan harta serikat.

Sistem Pewarisan di Minangkabau

Menurut adat di Minangkabau seorang anak yang ayahnya seorang penghulu tidak pula berhampa tangan dari pusaka ayahnya yang jadi penghulu itu. Anak tersebut boleh menerima harta pusaka dengan syarat-syarat tertentu yang bernama hibah.